wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu
 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorem i właścicielem sklepu internetowego CHLODNICE-ONLINE.PL oraz stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów jest firma PUH TROMET 336, Grunwaldzka 336, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania - Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem KRS 02211/89, REGON 630527811, NIP 7790007097.
Adres do korespondencji:
PUH Tromet 336, Grunwaldzka 336, 60-166 Poznań

Adres e-mail: kontakt@chlodnice-online.pl

Kontakt telefoniczny w dniach:
Pon - pt:         8 00 - 16 00
Sob. :              8 00 - 12 00
  +48 61 8614877
(Opłata za telefoniczne połączenie, pobierana jest w wysokości opłaty za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Użytkownik.)

2. DEFINICJE:

Regulamin
niniejszy regulamin.
Administrator
PUH TROMET 336, Grunwaldzka 336, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania - Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem KRS 02211/89, REGON 630527811, NIP 7790007097.
Serwis
platforma informatyczna, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, pod nazwą „CHLODNICE-ONLINE.PL”, dostępna pod adresem www.chlodnice-online.pl, pełniąca funkcje sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora.
Zawartość
wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory lub inne przedmioty praw własności intelektualnej, oznaczenia, nazwy, znaki towarowe, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Administratora.
Profil
konto Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu CHLODNICE-ONLINE.PL.
Towar
produkty będące rzeczami ruchomymi w postaci samochodowych części oryginalnych i zamiennych, które można zamówić i zakupić za pośrednictwem Serwisu.
Rejestracja
czynności faktyczne wymagane dla uzyskania przez Użytkownika statusu Zarejestrowanego Użytkownika w rozumieniu Regulaminu i skutkujące założeniem Profilu.
Użytkownik
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna korzystająca z Serwisu i jego funkcjonalności oraz Zawartości jako Nowy klient lub jako Użytkownik Zarejestrowany.
Nowy klient
osoba, która odwiedza Serwis i korzysta z niego, w tym zapoznaje się z Zawartością i dokonuje zakupu Towaru jednakże bez dokonywania Rejestracji.
Konsument
osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Serwisu zakupu Towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zarejestrowany Użytkownik
osoba, która odwiedza Serwis i korzysta z niego, w tym zapoznaje się z Zawartością i dokonuje zakupu Towaru, po dokonaniu skutecznej Rejestracji oraz zalogowaniu się do swojego Profilu.
Polityka Prywatności
szczegółowe zasady regulujące zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym określające zakres danych oraz cele i sposoby ich przetwarzania określone w dokumencie "Polityka Prywatności" znajdującym się pod następującym linkiem: http://chlodnice-online.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
Zamówienie
oświadczenie woli Użytkownika składane Administratorowi za pośrednictwem formularza zamówienia w Serwisie stanowiące ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem, jako sprzedawcą, Umowy Sprzedaży wybranego przez Użytkownika Towaru dostępnego w Serwisie.
Umowa Sprzedaży
umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży Towaru.
    2      Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i Danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Administratora.
    3      Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.chlodnice-online.pl jako zasób systemu teleinformatycznego ICT. Serwis pełni funkcje sklepu internetowego umożliwiającego zakup wybranych części samochodowych oryginalnych i zamiennych z asortymentu oferowanego przez Administratora oraz posiada inne funkcjonalności udostępniane przez Administratora w danej chwili.
    4      Korzystanie z Serwisu oraz jego poprawne funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do zasobów sieci Internet z wykorzystaniem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, bez względu na jej rodzaj, z włączoną obsługą języka Javascript oraz włączoną obsługą plików typu cookies. Korzystanie z serwisu nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego oprogramowania.
    5      Sprzedaż Towaru za pośrednictwem Serwisu oraz dostawy Towaru są realizowane przez Administratora wyłącznie na terytorium Polski.
    6      Za pośrednictwem Serwisu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna na własny użytek Użytkowników dokonujących zakupu Towarów. Zamówienia Użytkowników wskazujące na zamiar dalszej odsprzedaży zakupionego za pośrednictwem Serwisu Towaru innym osobom nie będą akceptowane przez Administratora.
    7      Zabronione są wszelkie czynności, które nie są wprost dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które mogą destabilizować lub w inny sposób zakłócać działanie Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
    8      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Administratora lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
    9      Administrator wyraźnie wskazuje i informuje, że zakupiony za pośrednictwem Serwisu Towar powinien być instalowany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeprowadzeniem instalacji Towaru przez Użytkownika na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów ani za uszkodzenia Towaru spowodowane przeprowadzeniem instalacji Towaru przez Użytkownika na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów.
    10    Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkowników spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej za pośrednictwem Serwisu lub w związku z nimi.
    11    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikający z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń jego działania i funkcjonalności. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 
4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
 
 
5. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 7 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-3 dni roboczych).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. Przy określonej wartości kupowanych towarów (powyżej 2000 zł) sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
 
6. PŁATNOŚCI

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 
7. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres kontakt@chlodnice-online.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu do pobrania ZGŁOSZENIE REKLAMACJI.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy złożyć reklamację usługi transportowej na podstawie listu przewozowego danej firmy transportowej.
5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 
8. ZWROT TOWARU 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres kontakt@chlodnice-online.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres PUH Tromet 336, Grunwaldzka 336, 60-166 Poznań oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu OŚWIADCZENIE do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
4. Sklepu zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 
9. ZWROT PIENIĘDZY

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.
 
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. Więcej informacji w dziale Polityka Prywatności http://chlodnice-online.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2016
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl